Dakloosheid


Onze acties bij de daklozen

Onze vrijwilligers nemen deel aan acties inzake hulp aan daklozen. Zo verzekerde zij hulpverlening aan daklozen die met hun hond opvang vonden in de winteropvang te Brussel. Naast de loutere hulpverlening verzekerden onze vrijwilligers hen ook een luisterend oor evenals het nodige respect.

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Humanity Help Team VZW- Auguste Oleffelaan, 5 - 1160 Brussel - humanityhelpteam@gmail.com - 0471/ 80 63 71