Voorstelling


Voorstelling van onze organisatie

Algemene voorstelling

Gericht op de medemens, met de nadruk op wederzijds respect, solidariteit en neutraliteit, wordt onze VZW volledig in stand gehouden door vrijwilligerswerk. Onze vrijwilligers schenken hun tijd aan anderen zonder financiële tegemoetkoming.


Onze ploegen werken op het gehele Belgische grondgebied.


Onze werkethiek is gebaseerd op teamwork, zowel tussen de vrijwilligers als met de partners met wie wij samenwerken.


Hierdoor kunnen wij aan onze partners kwaliteitsvolle hulpverlening aanbieden tegen een gunstige prijs mits het behoud van een goede werksfeer en zonder dat de deugdelijkheid van de prestatie in het gedrang komt.


Wij steunen ook humanitaire doelstellingen van andere verenigingen bijvoorbeeld gespecialiseerd in het bestrijden van kanker, hulp aan daklozen…


Volledig zelf bedruipend ontvangt onze VZW geen enkele subsidie waardoor haar onafhankelijkheid tegenover alle mogelijke instellingen gewaarborgd blijft.Onze gegevens

Maatschappelijke zetel :

Auguste Oleffelaan, 5

1160 Brussel


E-mail:

humanityhelpteam@gmail.com


Telefoon :

0471/ 80 63 71


Ondernemingsnummer :

0563.685.608 ingeschreven in het register van de rechtspersonen van Brussel


Bank :

BE 83 5230 8126 0615_____________________________________________________________________________________________________________________________


Humanity Help Team VZW- Auguste Oleffelaan, 5 - 1160 Brussel - humanityhelpteam@gmail.com - 0471/ 80 63 71