Preventieve hulpacties


Onze preventieve hulpacties

Elk evenement houdt een zeker risico in. Dit varieert in functie van het type activiteit, het aantal deelnemers, het weer…

Een preventief hulpverleningsdispositief is er om een antwoord te kunnen bieden aan potentieel gevaarlijke situaties.


Het wordt in plaats gesteld na een risicoanalyse opgesteld door de organisator en in voorkomend geval in samenwerking met andere instanties (brandweer, politie, Volksgezondheid…). De omvang van het dispositief is het resultaat van onderling overleg.


Het dispositief stelt ons in staat zich sneller te ontfermen over zieke of gewonde personen, overbrengingen met de ziekwagen te vermijden wanneer deze niet nodig zijn, oproepen aan de hulpdiensten beter te kaderen en opvang te organiseren voor naasten en of familieleden van slachtoffers.


HHT is aanwezig op muziekconcerten, culturele, sportieve, recreatieve, privé of humanitaire evenementen.

Zij verzekert er de eerste zorgen in een lokaal dat voorzien wordt door de organisator, in tenten of vanuit haar mobiele verzorgingspost.


Wij verzekeren ook hulpverlening voor evenementen die zich voor een gedeelte op het water afspelen. Onze duikers halen dan mogelijke slachtoffers uit het water terwijl de hulpverleningspost waakt over diegenen die te land gebleven zijn. 

FIRST AID

Om op onze diensten

            beroep te doen :


Via dit formulier of via mail naar   

            humanityhelpteam@gmail.com


De gegevens die u verzendt, zullen alleen door HHT gebruikt worden om uw verzoek te behandelen. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________


Humanity Help Team VZW- Auguste Oleffelaan, 5 - 1160 Brussel - humanityhelpteam@gmail.com - 0471/ 80 63 71