Noodplanning


Onze tussenkomst in de noodplannen 

Onze vrijwilligers worden betrokken bij de noodplannen. Hun taak is meestal discreet, zoals secretariaatswerk, opstellen lijsten van slachtoffers, beoordeling en doorsturen van aanvragen, een luisterend en empathisch oor bieden. Zij houden zich ter beschikking van de professionele hulpverleners die zich over de slachtoffers ontfermen.


Zij kwamen bijvoorbeeld tussen naar aanleiding van de overstromingen te Ittre in juli 2014, de schietpartij in Vorst, de aanslagen van 22 maart 2016, waarbij hun administratief werk onontbeerlijk was, én geapprecieerd werd.


Zij nemen ook deel als figuranten bij grootschalige oefeningen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________


Humanity Help Team VZW- Auguste Oleffelaan, 5 - 1160 Brussel - humanityhelpteam@gmail.com - 0471/ 80 63 71